Vòng đề cử đã kết thúc! Mời bạn đọc tham gia bầu chọn Giải Mai Vàng vào ngày 7-12
Nam Á Bank