Vòng đề cử đã kết thúc. Xin mời bạn quay trở lại tham gia vòng bầu chọn vào ngày 8-12.

Nhà tài trợ độc quyền:

Nam Á Bank